Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • kunnostaa asiakas- ja työtiloja
 • valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten
 • pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä
 • palvelee asiakkaita
 • myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä
 • järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita
 • toimii astiahuollon tehtävissä
 • puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 

Perusruokien valmistaminen
Ruokien valmistaminen

Elintarvikeiden turvallisuus
Terveelinen ravinto
Turvallisuus keittiössä
Asiakaspalvelussa työskentely
Majoitus ja ravitsemisalaan tutustuminen
Asiakkaiden palveleminen
Asiakastilojen puhtaanapito
Astiahuolossa työskentely
Kestävän kehityksen mukainen toimintaMajoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp

OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu
OPPIMISEN OHJAUS
Opetuksen sisältö ammattitaitovaatimusten ja kriteerien pohjalta
Keskeiset opetusmenetelmät ja -ympäristöt

Perusruokien  valmistaminen


 • Aamiais- tai lounasruokien  valmistaminen  ohjeen mukaan  

 • Elintarvikkeiden käsitteleminen ja varastoiminen

 • Terveellisen ruoan  ja erityisruokavalioiden huomioiminen ja valmistaminen  suositusten mukaan  
 • Koneiden ja laitteiden käyttäminen ja puhdistaminen

 • Keittiössä työskenteleminen turvallisuusohjeen  mukaan

 • Elintarvikkeiden käsitteleminen ja varastoiminen

 • Astianpesukoneen kokoaminen, purkaminen ja puhdistaminen

 • Astiahuollon tehtävissä toimiminen

 • Siivoussuunnitelman noudattaminen


 • Jätteiden lajitteleminen ohjeiden mukaan


Asiakaspalvelussa työskenteleminen

 • Majoitus ja ravitsemisalan tunteminen

 • Asiakaspalvelutilojen puhtaanapito

 • Asiakkaiden palveleminen

 • Astiahuollossa työskenteleminen

 • Kestävän kehityksen mukainen työskenteleminen

 • Itsepalvelulinjaston / noutopöydän puhtaudesta ja toimivuudesta huolehtiminen

 • Myytävien tuotteiden laadusta  huolehtiminen

 • Asiakastilojen kunnostaminen ja siivoaminen

 • Kassajärjestelmän käyttäminen ja tavallisimpien maksuvälineiden vastaanottaminen

 • Astiahuollon tehtävistä huolehtiminen

 • Vaitiolovelvollisuus ohjeiden noudattaminen • raaka-ainetuntemus
 • ruoanvalmistuksen  kypsennysmenetelmät
         ( keittäminen ja paistaminen)
 • terveellinen ravinto ja  ravintoaineet
 • ergonomia työskentelyssä
 • elintarvikkeiden käsittely ja varastointi
 • turvallinen työskentely keittiössä
 • elintarvikkeiden ja ruokien turvallisuus
 • puhdistuksen osatekijät
 • puhdistusmenetelmät
 • puhdistusaineet, siivousvälineet
 • hygieniaosaaminen
 • mikrobit, ruokamyrkytykset
 • omavalvonta
 • henkilökohtainen hygienia
 • energia- suojaravintoaineet
 • erityisruokavaliot, terveellinen ruoka
 • alan käsitteet (Raholan syötävät sanat, ravintolasanastoa)
 • yrityksen  toiminta-ajatus ja liikeidea
 • majoitusalan ja ravintola-alan toimintaympäristöt sekä alan historia
 • kokin, tarjoilijan ja hotellivirkailijan työ
 • vuorovaikutustaidot
 • työyhteisön pelisäännöt ja toimintatavat
 • työajat, puhelimen käyttö
 • laadukkaat tuotteet ja palvelut

 • itsepalvelulinjaston tai noutopöydän kunnostaminen
 • kylmä- ja lämpölaitteet linjastossa
 • juomien, kylmien ruokien (salaatit, levitteet, leivät)  ja välineistön esillelaitto
 • itsepalvelulinjaston / noutopöydän toimivuudesta huolehtiminen sekä puhtaus
 • tarjottavien tuotteiden, astioiden ja välineiden riittävyys
 • asiakkaiden palvelu palvelulinjastossa

 • asiakastilojen kunnostus ja siivous

 • kassatoiminnot ja maksuvälineet
 • astianpalautuspisteen toimintakunto ja sen toimivuus  ja puhtaus
 • astiahuollon  tehtävät
 • koneiden, laitteiden käyttö ja puhdistus
 • työpaikan työturvallisuusohjeet
 • jätteiden lajittelu
 • kylmä- ja lämpölaitteiden lämpötilojen seuranta
 • tarjottavien ruokien lämpötilojen seuranta ja kirjausOppimisympäristöt:

Harjoitustyöt  opetuskeittiössä ja asiakaspalvelu oppilasravintola Herkussa. Asiakastilaisuuksien hoitaminen koulun ulkopuolella. Koulun myymälä Fridan tori. Ravintola-alaan tutustuminen ( Ravintolamuseo, yrityskäynnit)  
Työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Tietoperusta ja tiedonhankinta teorialuokassa, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla, esim. moodle, blogit,instagram, pinterest,  thinklink, videointi, QR-koodit

Kokkiprokkiskirja, nettikirja- ja tehtävät,  
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla menetelmillä.
Kestävä kehitys: Terveellinen ruoka, ruokahävikki, omavalvonta, jätehuolto, ammattietiikka, vastuullinen työskentely, vuorovaikutus ja yhteistyö  Ei kommentteja:

Lähetä kommentti